Buluntu Hacı Abdurrahman Türbesi

Buluntu Hacı Abdurrahman Türbesi

Şanlıurfa’nın yetiştirmiş olduğu son dönemin en büyük din âlimlerindendir. 1868 yılında Urfa’da doğmuştur.  Halk arasında “Buluntu Hoca” olarak anılmaktadır. Buluntu Hoca Efendi, Halil ür-Rahman Medresesi’nde uzun yıllar ders vermiş ve pekçok alim yetiştirmiştir. 1967 yılında vefat ettiğinde naaşı kalabalık bir halk kitlesi tarafından Balıklıgöl’ün güney tarafında bulunan Halil ür-Rahman Haziresinde yer alan hocasının ayak tarafına defnedilmiştir.