Ceylanpınar

Ceylanpınar, Şanlıurfa il merkezinin 140 km güneydoğusunda bulunur. İlçede devasa bir tarımsal üretim mevcuttur. Ceylanpınar’da bulunan Tarım İşletmesi Müdürlüğü’ne ait 1.635.928 dekar tarım arazisi dünyanın en büyük çiftliklerinden birini teşkil eder. Osmanlı Dönemi’nde at yetiştirmek için kurulan bu çiftlikler, Cumhuriyet’in kurulmasını takiben 1943 yılında halkın ve ordunun buğday ihtiyacının karşılanması için üretim yapmıştır. 1950 yılına gelindiğinde devlet üretme çiftliklerine dönüştürülmüştür. 

Bu çiftlikler tarımsal üretimin yanında ceylan üretme istasyonları ile de meşhurdur. Urfa türkülerine konu olan ve zamanında Urfa dağlarında sürüler halinde gezen ceylanlar günümüzde vahşi doğada hemen hemen hiç kalmamıştır. Kızılkuyu Yaban Hayatı Koruma Sahası’nda yaklaşık 15 kadar ceylan halen vahşi olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Ceylanlar çok hızlı koşabilen, genellikle 60-90 cm boylarında, boynuzları yay biçiminde olan çift tırnaklı hayvanlardır. Susuzluğa ve yaz güneşinin dayanılmaz sıcağına karşı dayanıklıdırlar. Bu ceylanların yüzlercesi Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği’nin üretme istasyonu içinde yarı vahşi bir şekilde görülebilirler.