Dabakhane Cami

Dabakhane deri tabaklanan yer demektir. Bu cami eskiden deri tabakhanelerinin bulunduğu Kelleçi Çayı civarında bulunduğundan muhtemelen bu isim verilmiştir. Bugünkü hanlar bölgesindedir. Kitabesine göre yapımı II. Selim dönemine, 1568 yılına tarihlenir. Yaptıran kişi belli olmasa da Behram Paşa tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir. Çınar ağaçlarının bulunduğu, yaz sıcaklarında nefes aldıran gölgelik bir avlusu vardır. Giriş kapısı üzerinde mükebbire adı verilen mimari bir yapı mevcuttur. Bu yapı imamın avluya sesini duyurabilmesi için yapılmış özel bir mimari yapıdır. Bu özelliği ile Urfa camileri arasındaki tek örnektir. Minaresi 7 katlı olup, süslemelerle bezelidir.