Gülabi Bey Cami

Osmanlı valilerinden Güllabi Bey tarafından 1701 (H1211) tarihinde yaptırılmıştır. Caminin minaresi 1955 yılında yaptırılmış, ahşap olan kubbesi de 1957 yılında onarım görmüştür. Halep ve Erzincan’da da aynı adı taşıyan ve aynı kişi tarafından yaptırılan iki camii mevcuttur.