Hacı Kamil Hanı(Çukur Han)

Urfa’daki Osmanlı hanlarının en güzel örneklerinden biridir. Han, yer seviyesinden birkaç basamak aşağıda olduğu için halk arasında “Çukur Han” diye de adlandırılır. Kitabesinde hanın 1823 senesinde Urfa ileri gelenlerinden Hacı Kâmil tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Günümüzde terzi ve manifaturacılar tarafından iş hanı olarak kullanılmaktadır.