Halfeti İlçesi Stratejik Turizm Eylem Planı

ŞTGAŞ koordinasyonunda Halfeti İlçesi Stratejik Turizm Eylem Planı çalışmaları kapsamında 11.03.2021 tarihinde çalıştay gerçekleştirilmiştir Halfeti Belediye Başkanı Sn.Şeref Albayrak ve ŞTGAŞ Genel Müdür Sn. Mehmet Uncu’nun başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda Halfeti İlçesinde sürdürülebilir turizmin gelişmesi, ziyaretçi kalış süresinin uzatılması ve  bölgedeki ilk cittaslow ünvanına sahip olması konusunda kentin ve kırsal alanların sahip olduğu potansiyeller değerlendirilerek, turizm altyapısının ve kapasitesinin güçlendirilmesi hususunda gereken eylem ve öncelikli müdahale alanları katılımcılarla birlikte tartışılmıştır.