Harb-ı umumi Şehitleri Anıtı

Harb-i Umumi Şehitleri Anıtı (Merkez) Şanlıurfa il merkezinde, Hükümet Konağı önünde, dört yol kavşağında bulunan bu anıt, 1.Dünya Savaşı’na katılan Urfalı şehit ve gaziler anısına Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey tarafından 1917 yılında yaptırılmıştır 

Anıt kesme taştan 850 m yüksekliğinde, yuvarlak bir kaide üzerine kare gövdeli olup, yukarıya doğru daralan biçimde yapılmıştır Anıtın kuzey cephesinde, “Bu ha¬cer samit değil, iklil-i cihadı ekberdir 1335” (Bu taş sessiz değil, büyük bir savaşın tacıdır 1917); Bunun altındaki kitabede de “Harb-ı Umumi şühedaya fatiha 1330–1332″ (IDünya Savaşı şehitlerine fatiha 1912–1914) yazılı¬dır 

Anıtın güney cephesinin üzerinde “Cây-ı cihâda giden erlere nusret ola 1334” (Cepheye giden erlere yar¬dım ola 1916); altında ise “Harb-ı Umumi şühedaya fatiha 1330–1332″ (IDünya Savaşı şehitlerine fatiha 1912–1914) yazılı¬dır 

Anıttaki bu kitabeler Urfalı Hattat Ahmet Vefik (Lobut Ahmet) Efendi tarafından yazılmıştır.