Hekimdede Sokak

Şanlıurfa’nın tarihi ve mimari dokusunun önemli bir kısmını sokaklar oluşturur. Yüzlerce güzel ve tarihi sokaktan oluşan bu dokunun önemli bir kısmı bozulmadan günümüze ulaşmıştır. Bazalt taş döşeli bu sokaklarda taş evlerin cumbaları ve kabaltı denilen beşik tonoz örtülü geçitler bulunmaktadır. Hekimdede Sokak; Kara Meydanındaki Hüseyin Paşa Camii’nin doğusunda başlayıp doğuya doğru devam eden Saraç Sokağın sonuna doğru Hekimdede Camisi’nin yanından sola dönen sokaktır.