Hüseyin Paşa Camii

Urfa Kara meydan mevkiindedir. Harim kapısı üzerindeki 1142/1729 tarihli kitabede camiin Ali Paşa tarafından onarıldığı yazılıdır. Yusufoğlu Darendeli Hüseyin Paşa 1141/1728 tarihli vakfiyesinde; “Medinei Ruha’da Kara Meydan nam mahalde bina ve tamir eylediğim camii şerife…” cümlesiyle bu camiyi kendisinin bina ve tamir ettiğini söylemektedir.