Zincirli Sokağı

Zincirli Sokağı

Yusuf Paşa Mahallesi’ndeki Osmanlı dönemine ait geleneksel Urfa Sokağı batıda Vezir Hamamı’nın bulunduğu Vezir Sokağı’ndan başlayıp doğuya doğru...

Daha Fazla
Yusuf Paşa Camii

Yusuf Paşa Camii

Yusuf Paşa Mahallesi, Sarayönü Caddesi’ndedir. Minber korkuluğundaki 1121/1709 tarihi caminin inşa tarihini vermektedir. Urfalı divan şairi Nabi...

Daha Fazla
Yorgancı Sokak (994.Sokak)

Yorgancı Sokak (994.Sokak)

Şanlıurfa’nın tarihi ve mimari dokusunun önemli bir kısmını sokaklar oluşturur. Yüzlerce güzel ve tarihi sokaktan oluşan bu dokunun önemli bir...

Daha Fazla
Yıldız Meydanı

Yıldız Meydanı

Ulu Caminin doğusunda olup, tarihi Urfa evlerinin bulunduğu sokakların başındadır. Eski Paşa Hamamı (Yıldız Hamamı)’nın 1958 yılında imar...

Daha Fazla
Yeni Mevlidi Halil Camii

Yeni Mevlidi Halil Camii

Hz. İbrahim’in doğduğu mağaranın batısında yer alan Yeni Mevlidi Halil Camiinin inşaatına 1980 yılında başlanmış ve 1988 yılında ibadete...

Daha Fazla
Yakup Kalfa Türbesi

Yakup Kalfa Türbesi

16 yy. Urfa’sında doğduğu bilinmektedir.  Şanlıurfa Müzesi’nde bulunan bir tarikat silsilenamesinde Yakup Kalfa’nın Halveti tarikatının...

Daha Fazla
Urfa Kalesi

Urfa Kalesi

814 yılında Abbasiler döneminde, Seleukoslar dönemine ait kalıntılar üzerinde yeniden inşa edildiği kuvvetli bir olasılıktır. Güneydeki kayadan...

Daha Fazla
Ulu Cami

Ulu Cami

Şehir merkezindeki camilerin en eskilerindendir. “Kızıl Kilise” olarak ta bilinen eski bir kilisenin yerine inşa edilmiştir. İnşa...

Daha Fazla
Sipahi Pazarı

Sipahi Pazarı

Gümrük Hanı’nın batısına bitişik olarak inşa edilmiş, bir kapalı çarşıdır. Gümrük Han’ı ile aynı tarihte hana gelenlerin hayvanlarının...

Daha Fazla