Mevlevihane Camii

Mevlevihane Camii

Haşimiye Meydanı’nın doğusundadır. Kitabesi bulunmadığından inşa tarihi bilinmemektedir. 1153/1740 tarihli Rıdvan Ahmed Paşa Vakfiyesinde adının...

Daha Fazla

Şehabeddin Ahmet Türbesi

Ulu Cami haziresi içerisinde bulunan türbedir. İçerisinde, Nakşibendî tarikatının önderlerinden kabul edilen Mevlana Halidi Bağdadi’nin oğlu...

Daha Fazla
Çarmelik Cami

Çarmelik Cami

Büyükhan Köyünde, Çarmelik Kervan Sarayı’nın güneybatısında yer alır. Kesin inşa tarihi tam olarak bilinmeyen bu yapıdan Evliya Çelebi’nin söz...

Daha Fazla
Karakeçi Camii

Karakeçi Camii

Siverek ilçesi Camii Kebir Mahallesinde bulunan bu camii 1317 tarihinde yapıldığı bilinmektedir. Cami ve avlusu bazalt taştan, tek şerefeli...

Daha Fazla
Nakipzade Medresesi

Nakipzade Medresesi

Ulu Cami doğusundaki Eyyubi Medresesi yerine inşa edilmiş olan bu medrese, kitabesine göre, H. 1196 (M. 1781) tarihinde Nakibzade Hacı İbrahim...

Daha Fazla
Elyasa Peygamber Türbesi

Elyasa Peygamber Türbesi

Eyyub Nebi Köyü’nün kuzeyinde yer alan höyüğün güney eteğinde kendi ismiyle anılan caminin doğusundaki mezarlık içerisindedir. H. 1336/M. 1918...

Daha Fazla
Eyyüp Nebi Türbesi

Eyyüp Nebi Türbesi

Şanlıurfa’ya 100 km. mesafede, Viranşehir ilçe sınırları içersindeki Eyyub Nebi Köyü’nde bulunan EYYUB Peygamber’in türbesi...

Daha Fazla
Eyüp Nebi Beldesi

Eyüp Nebi Beldesi

ŞanlıurfaMardin karayolu’nun 85. kilometresinden kuzeye sapan asfalt yolun 16. kilometresinden Eyyub Nebi Köyü’nde Eyyub Peygamber...

Daha Fazla
Pazar Cami ( Hoca Ahmet Camii)

Pazar Cami ( Hoca Ahmet Camii)

Urfa Haşimiye Meydanı’ndadır. İnşa kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Hacı Abdülfettah bin Şaban...

Daha Fazla