Roma Hamamı

Roma Hamamı

Şanlıurfa Müze Kompleksi’nin en güney ucunda bulunan Roma dönemi hamam kalıntısı oldukça geniş bir alan kaplamaktadır. Müzelerden Balıklıgöl’e...

Daha Fazla
Göbeklitepe

Göbeklitepe

Göbeklitepe Şanlıurfa il merkezinin kuzeydoğusunda, merkeze yaklaşık 20 km uzaklıkta, Germüş dağ sırasının en doğusunda yer alır. İlk kez...

Daha Fazla
Haliplibahçe Mozaik Müzesi

Haliplibahçe Mozaik Müzesi

Şanlıurfa Müze Kompleksi içinde yer alan Haleplibahçe Mozaik Müzesi belediyenin park yapmak için yürüttüğü hafriyat çalışmaları esnasında...

Daha Fazla
Yakup Kalfa Türbesi

Yakup Kalfa Türbesi

16 yy. Urfa’sında doğduğu bilinmektedir.  Şanlıurfa Müzesi’nde bulunan bir tarikat silsilenamesinde Yakup Kalfa’nın Halveti tarikatının...

Daha Fazla
Gümrük Hanı

Gümrük Hanı

Bu hanların en meşhuru içinden Balıklı Göl’ün suyunun da geçtiği Gümrük Han’dır. Son yıllarda budanmış olsa da avlusunda devasa çınar ağaçları...

Daha Fazla
Barutçu Hanı

Barutçu Hanı

Demirci pazarında bulunur ve restorasyonu çok yenidir. Düzgün kesme taşlardan yapılan hanın kitabesi yoktur. Han Sakıplar’dan Halil Bey’in Haremi...

Daha Fazla
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi

Bölgenin çok zengin bir arkeolojik geçmişinin bulunması ve 1969 yılında faaliyete açılan eski müzenin ihtiyaca cevap vermemeye başlaması sebebiyle...

Daha Fazla
Millet Köprüsü

Millet Köprüsü

Millet Hastanesi’ne (bugünkü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) Karakoyun Deresi üzerinden yol vermesi nedeniyle bu isimle anılan köprünün güney...

Daha Fazla
Urfa Kalesi

Urfa Kalesi

814 yılında Abbasiler döneminde, Seleukoslar dönemine ait kalıntılar üzerinde yeniden inşa edildiği kuvvetli bir olasılıktır. Güneydeki kayadan...

Daha Fazla
Soğmatar Pagnon Mağarası

Soğmatar Pagnon Mağarası

Soğmatar antik kentinde 20. yüzyılın başlarında Fransa’nın Bağdat Konsolosu Pognon (Ponyon) tarafından keşfedilerek bilim dünyasına sunulan ve...

Daha Fazla