Kuşçu Kahvesi

Kuşçu Kahvesi

Şanlıurfa’da kuşçuların buluştuğu “Kuşçu Kahvehaneleri” vardır. Bunların en ünlüsü Dabakhane Camiin yanındaki “Çardaklı Kahvehane” dir. Bu kahvehanelerin içinde tel kafesli odacıklar bulunur. Bu kafeslerde kuş rafları vardır ve kuşlar bu kafeslerde oynaşır.