Ahmedi Bican Cami

İlçe merkezinde ticaret faaliyetlerinin yapıldığı işyerleriyle çevrili durumdaki bu cami, yanına sonradan inşa edilmiş olan Yeni Camii ile aynı avlu içindedir. İnşa kitabesi bulunmayan caminin 5 Ramazan 1304/1882 yılında Kürkçüzade Ahmet Bican Efendi tarafından inşa ettirildiği bilinmektedir. Yedi basamakla çıkılan “Köşk Minare Minber Minare” silindirik kaide üzerine altıgen kesitli altı sütunun taşıdığı bir kubbe ile örtülüdür. Bu tarihi yapı “Suruç kaymakamlığı tarafından 1996 yılında büyük çapta onarılmıştır.