Akyüzler Evi

Kurtuluş Mahallesi, Tarakçılar Sokak No. 1’de yer alan ev, Urfa’nın konut mimarisi değerlerini tamamıyla içeren ender örneklerden biridir.

Kapı üzerindeki kitabede hicri 1284 (miladi 1867) tarihi vardır. Kapıdan tonozlu bir mekâna “kapı arası”na geçilir. Burası selamlık odalarının açıldığı bölümdür. Kuzey ve güneyinde birer oda bulunur.

Selamlığın açıldığı harem avlusunun güneyi iki katlı olup, her iki katın orta kısmında ortasından iki sütunla üç göze ayrılmış eyvan yer alır. Avlunun kuzey tarafı evin kışlık bölümü olup, ortada eyvan, yanlarında birer oda düzenindedir.