Halk arasında “Nemrut’un Tahtı” olarak bilinen Deyr Yakup Manastırı’nın kuzeybatısındadır. Bu mezarın doğu yönündeki pencerenin üzerinde, 4 blok taşa yazılmış Grekçe (Eski Yunanca) ve hemen bunun altında da Palmire harfleriyle yazılmış Süryanice bir yazıt vardır. Her iki yazıtta da şu cümle yazılıdır. “Şardu Bar Ma’nu’nun karısı Amaşşemeş”. Bir Süryani anıt mezarı olan yapıdaki kilit taşına işlenmiş Haç sembolü yapının erken Hıristiyanlık döneminde kullanıldığını göstermektedir.