Barutçu Hanı

Demirci pazarında bulunur ve restorasyonu çok yenidir. Düzgün kesme taşlardan yapılan hanın kitabesi yoktur. Han Sakıplar’dan Halil Bey’in Haremi olarak da bilinir.