Birecik İlçesi Stratejik Turizm Eylem Planı Çalıştayı

ŞTGAŞ koordinasyonunda Birecik Kaymakamlığı, Birecik Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, ŞURO, TMMOB Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu, Doğa Derneği temsilcilerinin katılımıyla Birecik İlçesi Stratejik Turizm Eylem Planı çalışmaları kapsamında 04.03.2021 tarihinde çalıştay gerçekleştirilmiştir. Birecik İlçesi Stratejik Turizm Eylem Planı hedef süresinin beş yıl olarak belirlendiği ifade edilmiştir. Birecik Kaymakamı Sn. Kadir Duman, Birecik Belediye Başkanı Sn. Mahmut Mirkelam ve ŞTGAŞ Genel Müdür Sn. Mehmet Uncu’nun başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda Birecik İlçesinde sürdürülebilir turizmin gelişmesi ve ivme kazanması konusunda kentin ve kırsal alanların sahip olduğu potansiyeller değerlendirilerek, turizm altyapısının güçlendirilmesi hususunda gereken eylem ve öncelilikli müdahale alanları katılımcılarla birlikte tartışılmıştır.

Birecik ilçesinin sahip olduğu kültürel ve doğal varlıkların zenginliği, kentin çok katmanlı kültürel yapısının önemi bir kez daha vurgulanmıştır. Birecik ilçesinde konaklama, seyahat, yeme içme sektörü, gezi rotaları, markalaşma ve tanıtım, pazarlama ve iletişim ana başlıklarında ilgili kurumların da görüşleri alınarak ve plan kararları öncelik sırasına göre uygulama aşamasına geçmek üzere toplam 12 adet proje ve fizibilite çalışmasının hazırlanacağı ifade edilmiştir. Kurumlar arası diyalogun turizm alanında güçlenmesiyle orta-uzun vadeli plan hedeflerine ulaşılmasının mümkün olacağı belirtilmiştir. Şanlıurfa’nın 1,5 gün olan konaklama gün sayısını en az 3 güne çıkarmak için ilçelerin turizm destinasyonuna dönüştürülmesi amacıyla diğer ilçelerde de Stratejik Turizm Eylem Planları çalışmaları devam etmekte olup, ileriki tarihlerde çalıştaylar icra edilecektir.