Buluntu Hacı Abdurrahman Türbesi

Şanlıurfa’nın yetiştirmiş olduğu son dönemin en büyük din âlimlerindendir. 1868 yılında Urfa’da doğmuştur.  Halk arasında “Buluntu Hoca” olarak anılmaktadır. Buluntu Hoca Efendi, Halil ür-Rahman Medresesi’nde uzun yıllar ders vermiş ve pekçok alim yetiştirmiştir. 1967 yılında vefat ettiğinde naaşı kalabalık bir halk kitlesi tarafından Balıklıgöl’ün güney tarafında bulunan Halil ür-Rahman Haziresinde yer alan hocasının ayak tarafına defnedilmiştir.