Çarmelik Cami

Büyükhan Köyünde, Çarmelik Kervan Sarayı’nın güneybatısında yer alır. Kesin inşa tarihi tam olarak bilinmeyen bu yapıdan Evliya Çelebi’nin söz etmiş olması 17. yüzyıl ortalarında mevcut olduğunu göstermektedir. Fevakni camilerden olan bu camii olarak yerden yüksek inşaa edilmiştir. Alt katında sosyal amaçlı kullanım için 4 adet odası vardır. Son cemaat yeri ve yıkılmasını engellemek amacı ile iki tarafında imar edilen payandalar camiye sonradan eklenmiştir. Bu caminin Çarmelik Kervansarayı’nın dışında imar edilmiş olması inşa edildiği dönemde bu bölgenin önemli bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir.