Çarmelik Kervansarayı

Büyük Han Köyü’ndedir. Kesin inşa tarihi tam olarak bilinmeyen yapıdan Evliya Çelebi’nin söz etmiş olması 17. yüzyıl ortalarında mevcut olduğunu göstermektedir. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, Suruç’tan kalkarak batıya doğru iki saatte Çar Melik Kalesi’ne ulaştığını, burasının dört hükümdar (Çar Melik) kardeş tarafından yapıldığı için bu ismi aldığını belirtir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden daha çok, Suriye geleneklerinden izler taşıyan özgün konumu ve yöredeki “Han” yapılarının nadir örneklerinden olması bakımından çok önemli bir eserdir.