Cıncıklı Hamam

Şehrin Karaburç Mahallesi, Hızanoğlu Sokağı’ndaki kitabesi bulunmayan bu hamamın ne zaman yapıldığı bilinmemekle beraber 1729 tarihinde tamir görmüş olan Hızanoğlu Camii ile aynı tarihlerde yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Evliya Çelebinin “Seyahatname”sinde bu hamamdan bahsetmesi, yapının XVII. yüzyılın ikinci yarısında mevcut olduğunu göstermektedir.

Hamam kubbesindeki camlardan dolayı bu adla anılmıştır. Diğer bir rivayete göre; Bu hamamda yıkananların teninin cam gibi (Cıncık gibi) pürüzsüz olduğuna inanılır. Bu nedenle de daha birkaç yıl öncesine kadar gelin olacak genç kızlar Bu hamama getirilirdi.