Dabakhane Cami

Urfa Dabakhane Mahallesi’ndedir. İnşa kitabesi yoktur. Mevcut kitabeler onarım dönemlerine aittir. 1523 tarihinde adının geçmesi yapının bu tarihten önce yapıldığını göstermektedir. Balkon şeklindeki minbere duvar içersinden merdivenle çıkılmaktadır. Harim kapısı üzerindeki ahşap müezzin mahfilinden son cemaat yerine açılan mükebbire, Urfa camilerinde tek örnektir. 1603 ve 1759 yıllarında kısmen tamir görmüştür. Minare biçim bakımından Urfa Pazar Camii minaresine benzemektedir.