Dede Osman Avni Veli Türbesi

Seyyid Dede Osman Avni Baba (ks) Urfa’da yetişen büyük mütefekkir ve mutasavvıflardandır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Hayatını; Mevlidi Halil Dergâhında, insanları irşat ile geçirmiştir. Mevlidi Halil Dergâhında bulunan küçük kabristan içerisinde 1883 yılında bu hayata veda eden Dede Efendi (ks), ile beraber cedleri ve hulefasına ait 8 kabir bulunmaktadır. Kabristanın girişindeki tarihi kitabede söyle yazılıdır.“Buranın sırrı yüce olsun, bütün evliyanın sultanı Gavsül Azam Hz. Abdulkadir Geylani’nin pak dergâhıdır.”