Deyr Yakup (Yakup Manastırı)

Şanlıurfa’nın 10 km. güneyindeki dağların üzerindedir. Halk arasında “Nemrut’un Tahtı” “Nemrut’un Mezarı” olarak bilinmektedir. İki katlı, doğu ve batı yönünde dikdörtgen planlı manastırın, zemin katının doğu kesimi üç katlı anıt mezardır. Edessa krallarının gömüldüğü tahmin edilen ve girişi zemin kattan olan mezar odası, kuzey, güney ve doğuda kemerli birer arkosoliumdan oluşmaktadır. Arkosoliumların üzerleri büyük lento taşlarla örtülüdür. Büyük yapının esas kısmının zemin katı kemerli koridorlarla üç arkosoliumlu mezar odasına ve kuzeybatıdaki anıt mezara bağlanmaktadır.