Ellisekiz Meydanı

Nimetullah Mahallesi’ndeki Osmanlı Dönemine ait dört sokağa açılan tarihi yapıların yoğunlaştığı önemli bir meydandır. Bu meydanın güneyinde kurtuluş ilkokulu (Numune Mektebi XIX. yy. sonları), doğusunda Şeyh Saffet Tekkesi (1892), Şeyh Saffet Çeşmesi (1891) ve Muhammet Muhyiddin Türbesi (1795), kuzeyinde Reji Kilisesi (1861), kuzeybatısında ise XVI. yy’a ait Nimetullah Caminin yer aldığı bu meydan adeta bir hoşgörü ve dinler arası diyalogun merkezi görünümündedir. Meydanın zemini düzgün bazalt parke ile döşenmiştir.