Elyasa Peygamber Türbesi

Eyyub Nebi Köyü’nün kuzeyinde yer alan höyüğün güney eteğinde kendi ismiyle anılan caminin doğusundaki mezarlık içerisindedir. H. 1336/M. 1918 tarihli Diyarbakır Vilayet Salnamesi’nde türbe kubbesinin çinko ile kaplandığı kayıtlıdır. 1993–1997 yılları arasında Şanlıurfa Valiliği’nce belde içerisinde yürütülen çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmaları sırasında klasik Osmanlı türbeleri tarzında düzgün kesme taşlardan yeniden inşa edilmiştir. Sekizgen planlı ve üzeri kubbeyle örtülü türbenin önünde son cemaat yeri bulunmaktadır.