Eyyüb Peygamber Kuyusu

Şanlıurfa’nın 3 km. güneyinde bulunan Sabır Mağarasının doğusunda yer almaktadır. Eyyüb peygamber’in burada yer alan mağarada 7 yıl kaldıktan sonra muzdarip olduğu hastalık son safhalarına ulaşmış artık ubudiyetine halel getirmeye başlamıştır. Sabır kahramanı Hz. Eyyüb Allah (c. c. )’yu anmasına mani olacak bu hastalık karşısında şöyle niyaz etmiştir. “Bana gerçekten zarar dokundu; sen merhametlilerin en merhametlisisin. ” Sabırlı kulundan bu niyazı işiten Cenabı Allah Cebrail (a. s. ) ile şöyle cevap buyurmuştur. “Ayağını yere vur! İşte sana yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su. ” İlahi emriyle Hz. Eyüp hemen ayağını yere vurur ve oracıkta çıkan su ile yıkanıp şifa bulduğu bilinmektedir. Günümüzde bu kuyudan çıkan su arıtılarak yakınlardaki çeşmelere aktarılmış ve halkın kullanımına açılmıştır.