Eyyüp Nebi Türbesi

Şanlıurfa’ya 100 km. mesafede, Viranşehir ilçe sınırları içersindeki Eyyub Nebi Köyü’nde bulunan EYYUB Peygamber’in türbesi, köyün kuzey yönün­deki höyüğün güney eteğinde, kendi adıyla anılan caminin doğusundaki mezarlık içersindedir. Oldukça harap bir durumda olan türbe, son yıllarda Şanlıurfa Valiliği’nce tek kubbeli, beş gözlü revaklı ve revakların üzeri üç kubbe ile örtülü ola­rak yeniden inşa edilmiştir.
H. 1336 (m. 1918) tarihli Diyarbakır Vilâyet Salnamesi’nde, türbenin kubbesinin çinko ile kaplandığı ve hademesine maaş bağlandığı kayıtlıdır.