Gazezoğlu Kültür Merkezi (Aziz Petrus- Aziz Paulus Kilisesi)

Şehrin Ellisekiz Meydanı’nın kuzeydoğusundadır. VI. Yüzyıla ait bir kilise kalıntısının üzerine 1861 yılında yeniden inşa edilmiştir. Kilise, Hz. İsa’nın iki havarisinin anısına inşa edildiğinden onların ismini taşır. Urfalı Süryaniler’ın 1924 yılında Halep’e göç edişlerine kadar, kilise ve okul olarak kullanılmıştır. Kilise, 1924 yılında Tekel İdaresi’ne verilmiş ve burada tütün işleme fabrikası açılmıştır. Sonraki yıllarda şaraplık üzüm deposu olarak kullanılan Kilise, Urfalılar tarafından Tekel kelimesinin Fransızca karşılığı olan Regie (Reji)’den dolayı “Reji Kilisesi” olarak adlandırılmıştır. Kiliseden çıkarılan 78 adet yazılı mezar taşı Urfa Müzesi’nde sergilenmektedir. İl Özel idaresine ait yapı,1998 yılında Şanlıurfa Valiliği’nce kısmen restore edilerek 3 yıl halıcılık atölyesi olarak kullanılmıştır. 2001 yılında yapılan geniş çaplı restorasyonla konferans, sergi ve Müzik dinletileri vb. faaliyetlerin yapılabileceği bir kültür merkezi fonksiyonuna kavuşturulmuştur.