Hacı Hafız Ahmet Balak Efendi Evi

Divanyolu postane bitişiğinde yer alan Hacı Hafız Ahmet Balak Evi’nin selamlık kapısı üzerindeki kitabeden 1888 tarihinde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Şanlıurfa’da Kültür Bakanlığınca kamulaştırılan ilk sivil mimari yapısıdır. 1979 yılında kamulaştırılmasının ardından restore edilip 1998 yılında Devlet Güzel Sanatlar Galerisi olarak hizmete açılmıştır. Düzgün kesme taşlardan yapılmış olup haremlik ve selamlık bölümlü geleneksel Urfa evlerinin en güzel örneklerindendir. Kapı ve pencere kanatlarındaki ağaç işçiliği ile odalarda göz tabir edilen ahşap raflardan oluşan nişler Urfa evlerindeki ağaç işçiliğini yansıtır. Haremlik avlusunun güneybatı köşesinde yer alan üçüncü eyvan Urfa evlerinde nadir görülür. Avlunun batı cephesinde eyvana bitişik bir oda mutfak ve odunluk yer alır. Mutfağın kuzeybatı köşesinde küçük ölçüde tek kubbeli hamam bulunur. 2012 yılında Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu müdürlüğüne tahsis edilmiştir.