Hacı Kamil Hanı

Haşimiye Meydanı civarında Gümrük Hanı’nın doğusundadır. Batıdaki giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre, 1239/1823 yılında Hacı Kâmil tarafından yaptırılmıştır. Düzgün kesme taşlardan yapılmış olan bu han, Urfa’daki Osmanlı hanlarının küçük, fakat güzel örneklerinden biri olup yer seviyesinden bir kaç basamak aşağıda bulunması nedeniyle halk arasında “Çukur Han” olarak anılmaktadır. Yapı günümüzde terzi ve manifaturacı esnafı tarafından kullanılmaktadır.