Halil-ür Rahman Medresesi

Balıklıgöl’ün hemen dibinde, güney kıyısında bulunan camidir. Halk arasında Döşeme Cami olarak da bilinir. Özünde 504 yılında Rahip Urbiryus tarafından yaptırılan Meryem Ana Kilisesi’dir. Abbasi Halifesi Me’mun Dönemi’nde (818-833) camiye dönüştürülmüştür. Minaresine bakıldığında aslında eski bir kilisenin çan kulesi olduğu kolayca anlaşılır. 1211-1212, Kanuni Sultan Süleyman döneminde ve 1810 senesinde onarım ve restorasyonlar görmüştür. Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde bu camiden “İbrahim Halil Tekkesi” diye bahseder. Camiye bitişik medrese 1175 yılında yaptırılmıştır. L şeklinde tasarlanan medresenin altında Balıklıgöl’ü besleyen su kaynağının olduğuna inanılır.