Haliplibahçe Mozaik Müzesi

Şanlıurfa Müze Kompleksi içinde yer alan Haleplibahçe Mozaik Müzesi belediyenin park yapmak için yürüttüğü hafriyat çalışmaları esnasında keşfedilmiş ve bulunduğu yerdeki Roma villası üzerine inşa edilmiştir. Villa tabanında bulunan mozaikler M.S. 3. ve 4. yüzyıllara tarihlenmektedir. Müzenin en meşhur mozaiği Amazon kraliçelerinin av sahnelerinin bulunduğu 3 m x 9 m büyüklüğündeki taban mozaiğidir. Bu mozaikte Amazon kraliçelerinden Hippolite, Thermodosa, Melanippe ve Penthesileia aslan ve leopar avlarken tasvir edilmiştir. Bu mozaik mitolojide isimleri sık sık geçen, ama tam olarak neye benzedikleri pek de bilinmeyen Amazon savaşçılarının mozaiğe resmedildiği bilinen tek örnektir. Müzenin diğer meşhur mozaiği ise yurt dışına yasadışı yollardan kaçırılan ve Şanlıurfa’ya, yani evine 2015 yılında dönen Orfeus (Orpheus) mozaiğidir. M.S. 194 yılına tarihlenen bu mozaikte birçok yabani hayvanın ortasında oturan Orfeus onlara lir çalmaktadır. Mozaik, üzerinde mozaiği yapan sanatçının adının da yazılı olması nedeniyle çok önemli bir parçadır. Şanlıurfa ve çevresinde bulunan birçok mozaik de yine bu müzede sergilenmektedir. 

1 Nisan-1 Ekim
Açılış Saati: 08.30
Kapanış Saati: 18.30
Gişe Kapanış Saati: 18.00

2 Ekim-30 Mart
Açılış Saati: 08.30
Kapanış Saati: 17.00
Gişe Kapanış Saati: 16.30