Halveti Tekkesi (Şeyh Saffet Tekkesi)

1890 tarihinde Şeyh Ramazan Şani İbni Hacı Gazi halife tarafından inşa ettirilmiştir. Daha sonra Şeyh Saffet Efendi tarafından tamir ettirilerek kuzey cephesine kendi adını taşıyan bir çeşme yaptırmıştır. Bundan dolayı da bu tekke halk arasında “Şeyh Saffet Tekkesi” olarak bilinmektedir.