Han El’Barur Kervan Sarayı

Harran’ın 20 km. güneydoğusundaki Göktaş Köyü’nde bulunan Eyyubiler dönemine ait bir kervansaray kalıntısıdır. Tektek Dağları olarak anılan dağlık bölgede HarranMusulBağdat yolu güzergâhında bulunan bu kervansaray; giriş kapısı, köşe kuleleri, payanda kuleler, mescid (1993’de restore edilip kullanıma açıldı), hamam, yazlık ve kışlık bölümleri ile Anadolu Selçuklu kervansaraylarının tüm özelliklerini taşır. Kervansarayın biri kuzeyde, diğeri de batıda olmak üzere iki kitabesi mevcuttur. Giriş kapısı üzerindeki kitabeden anlaşıldığına göre bu kervansaray, İsa oğlu Hacı Hüsameddin Ali tarafından 1219 yılının temmuz ayında tamamlanmıştır.