Harran İlçesi Stratejik Turizm Eylem Planı Çalıştayı

Harran ilçesi Stratejik Turizm Eylem Planı çalışmaları 2020 yılı Ekim ayında başlatılmış olup, hazırlanan çalışmaların taslaklarını değerlendirmek üzere ŞTGAŞ koordinasyonunda 17.03.2021 tarihinde çalıştay düzenlenmiştir. Harran Belediyesi, Harran Kaymakamlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletme Bölümü, Coğrafya Bölümü, Arkeoloji Bölümü, Harran Örenyeri Kazı Başkanlığı, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, ŞURO, ŞUTUDER temsilcileri çalıştaya katılmış, görüş ve önerilerde bulunmuştur. Harran Belediyesi Fen İşleri Müdürü Sn. Halil Sade ve ŞTGAŞ Genel Müdür Sn. Mehmet Uncu’nun başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda Harran İlçesinde gelişmekte olan turizm sektörünün altyapı ihtiyaçları, turizmin sürdürülebilir bir biçimde ele alınması gerekliliği tartışılmıştır. Harran’ın sahip olduğu çok katmanlı kültürel ve tarihi yapının korunması ve ilçede konaklama, seyahat, yeme içme sektörü, gezi rotaları, markalaşma ve tanıtım, pazarlama ve iletişim ana başlıklarında ilgili kurumların da görüşleri alınarak ve plan kararları öncelik sırasına göre uygulama aşamasına geçmek üzere toplam 17 adet proje ve fizibilite çalışmasının hazırlanacağı ifade edilmiştir. Şanlıurfa’nın 1,5 gün olan konaklama gün sayısını en az 3 güne çıkarmak için ilçelerin turizm destinasyonuna dönüştürülmesi ve diğer ilçelerde de ziyaretçi yoğunluğunun dengeli bir biçimde dağılması için Stratejik Turizm Eylem Planları çalışmaları devam etmektedir.