Harran Kapısı

Şanlıurfa’nın günümüze ulaşan en eski kapısıdır. “Bab elHarran” olarak da bilinen kapının güneye bakan yüzünde, sağda, V. yüzyılın başlarına ait Grekçe yazıt parçaları görünen duvar kalıntıları mevcuttur. Kapının kuzeye bakan cephesinde ise, oldukça uzun bir Arapça kitabe dikkati çeker. Kitabede: kapının Eyyubilerden Sultan Melik Adil Muzaffer Şahabeddin Gazi Ebubekir bin Eyyub tarafından yenilendiği yazılıdır. Bu Melik. Meyyafarikin Eyyubilerinden olup 12201230 tarihlerinde hüküm sürmüştür. Kitabenin alt bölümlerinde, girişin sağ ve sol üst kısımlarında, boyunlarından zincirli birer aslanı tutan bir kişiyi gösteren kabartma rölyef bulunur.