Hızanoğlu Cami

Pınarbaşı Mahallesi, Hızanoğlu Sokak’tadır. İnşa kitabesi olmayıp mevcut kitabeler onarım devirlerine aittir. 1523 tahrihinde adının geçmesi caminin bu tarihten önce yapıldığını gösterir. Kare planlı caminin üzeri tromplu büyük bir kubbe ile örtülmüştür. Kare mekânlı, tek kubbeli Hızanoğlu Cami, Urfa’daki Hüseyin Paşa ve Mevlevihane camileriyle benzerlik göstermektedir.