Hz. İbrahim Makamı

M.Ö. 2000 yıllarında bu bölgede yaşayan Hz. İbrahim (a.s.)’ın; ilahlık iddasında bulunan Kral Nemrut (NaramSin) ve halkın taptığı putlara ibadet etmeyi reddetip, insanları tek tanrı inancına davet edince, Nemrut; Hz. İbrahim’i cezalandırmak amacı ile bölgede devasa bir ateş yakılıp Hz. İbrahim’in bu ateşe atılması emrini verir. Kral Nemrut adamları tarafından bu bölgede devasa ateş yakılır ve günümüzde kalenin bulunduğu tepe üzerinden kurulan mancanık ile Hz. İbrahim ateşe doğru atılır. Allah  (c.c.) tarafından; “Ey ateş İbrahim üzerine serin ve selamletli ol” (Kuranı Kerim, Enbiya Suresi, Ayet:69) emri gereğince, rivayete göre ateş su, odunlarda balığa dönüşür. Hz İbrahim (a.s.) sâlimen bir gül bahçesi içerisine iner.