1901 yılında, İsviçreli misyoner Dr. Hermann Christ tarafından inşa edildi. 1907 yılında Basel’de kurulan “Urfa Tıbbi Hayır Kurumu” adlı bir dernek aracılığıyla hastane giderlerine destek sağlandı. Ayrıca, zengin hastalardan çok, orta hallilerden az ücret alınmak suretiyle hastanenin giderleri karşılanmaya çalışılmış, fakir hastalardan ise hiç ücret alınmamıştır. 1915 yılında Urfa’da patlak veren Ermeni isyanı sonucunda kapatılan hastane, 1918 yılında tekrar açılmıştır. İngiliz ve Fransız işgallerinde de görevini yerine getiren hastane 1922 yılında ekonomik sorunlar sonucunda kapatılmıştır. İsviçre Hastanesi, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren uzun yıllar Cevdet Emiroğlu’nun müdürlüğünü yaptığı Orta Mektep olarak hizmet vermiştir. 1960 ve 70’li yıllarda Yetiştirme Yurdu olarak kullanılmıştır. 1980’li yılların başlarından itibaren boşaltılarak kaderine terk edilen tarihi yapının, 2002 yılı başlarında vali Muzaffer Dilek döneminde Şanlıurfa Valiliğine tahsisi sağlanmış ve restore edilerek Şanlıurfa Valiliği Sosyal Merkezi fonksiyonuna kavuşturulmuştur. Günümüzde Haliliye Belediyesi tarafından işlevlendirme çalışmaları devam etmektedir.