Karaali Seraları

Şanlıurfa’nın 40 km. güneydoğusunda bulunan Karaali Köyü’ndeki sıcak su kaplıcası, pamuk sulama amacıyla yapılan sondaj esnasında tesadüfen bulunmuştur. Yapılan etütler sonucunda bölgede 90. 000 dekarlık bir alanın sıcak su rezervini kapsadığı tespit edilmiştir. Bu kaplıca turizm dışında seracılık amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Seralarda turfanda patlıcan, domates, salatalık, biber gibi birçok ürün yetiştirilmekte ve dış pazarlara ihraç edilmektedir.