Karaçizmeliler Evi

Haşimiye Meydanı’nın ve Mevlevihane Camii’nin doğusunda, Pınarbaşı Mahallesi Kıbrıs Sokak No: 7 ile Derin Sokak No: 4’te yer almaktadır. Karaçizmeliler ailesine ait olduğundan bu isimle anılmaktadır. Kesme taştan inşa edilmiş haremlik, selamlık ve misafirlik bölümleri olmak üzere üç ayrı yapıdan oluşan tarihi bir evdir. Selamlık bölümüne giriş Kıbrıs sokaktan kemerli bir kapıdan girilerek tonoz örtülü kapı arası geçilerek selamlık bölümü avlusuna ulaşılır. Misafirlik bölümü selamlığın kuzeyinde yer alır. Selamlık avlusunun doğusunda ise Haremlik bölümü bululur. Haremlik bölümünün diğer girişi ise Derin sokaktadır.