Keçecilik
Keçecilik

Keçe ve koyun yünlerinden yapılan bir yaygıdır.Hallaç tarafından kabartılan yünler bir bezin üzerine renkli nakışlarla birlikte istenilen ebatta tabakalar halinde dizilip sulanır, rulo yapılarak ayakla tepilir, daha sonra kenarları düzeltilerek...

read more
Kürkçülük
Kürkçülük

Hayvan kürklerinin işlenerek giysi haline getirilmesi, insanlık tarihinin en eski sanatlarından biridir. Kürkçülük sanatı günümüzde Urfa’da devam etmektedir.Urfa’ya has olan bu giysi, Anadolu’da Urfa dışında başka bir yerde...

read more
Çulhacılık
Çulhacılık

Çulhacılık yüz yıllardır Şanlıurfa’da yapılan bir el sanatıdır ve özünde bez dokumacılığıdır. Bu bezler yün, pamuk ve floş adı verilen ipek ipliğinden dokunur. İplikler yöresel tekniklerle ve doğal boyalarla boyanır, kamçılı tezgâh adı verilen...

read more
Bakırcılık
Bakırcılık

Bakırcılık bugün eski Urfa’da 1887 yılında inşa edilen Hüseyniye Çarşı’sında halen yapılmaktadır. Şanlıurfa bakırcıları çeşitli hediyelik eşyaların yanında yörede halen yaygın şekilde kullanılan mırra ve kahve takımlarını, ayran sürahisi ve...

read more
Hüsn-ü Hat
Hüsn-ü Hat

Urfa’daki İslâmi dönem sanatları arasında önemli bir yeri olan hat sanatının en eski örnekleri Harran Ulu Camii kalıntıları arasındaki bazı mimari elemanlar ve Harran eski mezarlığında kazılar sonucu ortaya çıkartılan mezar taşlarında...

read more
Kuyumculuk
Kuyumculuk

Urfa’da altın halen en güçlü yatırım çeşitlerinden biridir. Düğünlerde en geçerli hediye hala altındır. Kız çeyiz yaparken, erkek de altın yapar, yani altın satın alıp düğünü için biriktirir. Bu nedenle şehirde köklü bir kuyumculuk sanatı...

read more
Ahşap Oymacılığı
Ahşap Oymacılığı

Eski Urfa evlerinin oda kapı ve pencere kanatlarının, ahşap duvar kaplamalarının, tavanların çok zengin oyma motiflerle süslenmiş olduğu görülür. İnce neccarlar, işlemeli kapı ve pencere kanatları ile çeyiz ve hışır sandıkları, rahle, kutu ve...

read more
Tarakçılık
Tarakçılık

Şanlıurfa’da tarakçılık, günümüzden 50 yıl öncesine kadar Eski Arasa Hamamı yanındaki çarşıda icra edilirdi. Plastik tarakların imal edilmesiyle bu sanat terk edilmiştir.Şanlıurfa’da tarak; devenin bacak kemiğinden, annep, armut ve...

read more