İsotçu Pazarı
İsotçu Pazarı

Gümrük Hanı ile eski arasa hamamı arasındaki dükkânlar dizisinin oluşturduğu bir çarşıdır. Urfaya özgü isot (Şanlıurfa pul biberi) ve kuru bakliyat satan esnafın çoğunlukta olduğu bir merkezdir.

read more
Hacı Hafız Ahmet Balak Efendi Evi
Hacı Hafız Ahmet Balak Efendi Evi

Divanyolu postane bitişiğinde yer alan Hacı Hafız Ahmet Balak Evi’nin selamlık kapısı üzerindeki kitabeden 1888 tarihinde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Şanlıurfa’da Kültür Bakanlığınca kamulaştırılan ilk sivil mimari yapısıdır. 1979 yılında...

read more
Dede Osman Avni Veli Türbesi
Dede Osman Avni Veli Türbesi

Seyyid Dede Osman Avni Baba (ks) Urfa’da yetişen büyük mütefekkir ve mutasavvıflardandır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Hayatını; Mevlidi Halil Dergâhında, insanları irşat ile geçirmiştir. Mevlidi Halil Dergâhında bulunan küçük kabristan...

read more
Karaali Seraları
Karaali Seraları

Şanlıurfa’nın 40 km. güneydoğusunda bulunan Karaali Köyü’ndeki sıcak su kaplıcası, pamuk sulama amacıyla yapılan sondaj esnasında tesadüfen bulunmuştur. Yapılan etütler sonucunda bölgede 90. 000 dekarlık bir alanın sıcak su rezervini...

read more
Kazancı Bedih Sokak
Kazancı Bedih Sokak

Şanlıurfa’nın tarihi ve mimari dokusunun önemli bir kısmını sokaklar oluşturur. Yüzlerce güzel ve tarihi sokaktan oluşan bu dokunun önemli bir kısmı bozulmadan günümüze ulaşmıştır. Bazalt taş döşeli bu sokaklarda taş evlerin cumbaları ve kabaltı...

read more
Ellisekiz Meydanı
Ellisekiz Meydanı

Nimetullah Mahallesi’ndeki Osmanlı Dönemine ait dört sokağa açılan tarihi yapıların yoğunlaştığı önemli bir meydandır. Bu meydanın güneyinde kurtuluş ilkokulu (Numune Mektebi XIX. yy. sonları), doğusunda Şeyh Saffet Tekkesi (1892), Şeyh Saffet...

read more
Soğmatar Şehir Kalıntıları
Soğmatar Şehir Kalıntıları

Bu tarihi kent kalıntısı merkez ilçeye bağlı Yardımcı (Sumatar) Nahiyesi’ne bağlı Yağmurlu Köyü içindedir. “Soğmatar” kelimesi, Arapça yağmur çarşısı anlamındaki “Suk elMatar” sözcüğünden gelmektedir. Tektek Dağları’nın...

read more
Soğmatar
Soğmatar

Şuayib şehrinden kuzeye dönüp 18 km devam edildiğinde Soğmatar’a gelinir. Soğmatar’ın Harran’a uzaklığı 57 kilometredir. Soğmatar’ın bugünkü adı Yağmurlu Köyü’dür. Soğmatar, Arapçada “sokak” veya “çarşı” anlamına gelen “suk” ile “yağmur” anlamına...

read more
Hızanoğlu Cami
Hızanoğlu Cami

Pınarbaşı Mahallesi, Hızanoğlu Sokak’tadır. İnşa kitabesi olmayıp mevcut kitabeler onarım devirlerine aittir. 1523 tahrihinde adının geçmesi caminin bu tarihten önce yapıldığını gösterir. Kare planlı caminin üzeri tromplu büyük bir kubbe ile...

read more
Mevlidi Halil Mağarası
Mevlidi Halil Mağarası

Tarihi Urfa Kalesi’nin batı yamacında yer alan Mevlidi Halil Mağarası’nda, Hz. İbrahim’in doğduğu ve mucizevi bir şekilde yaşadığı rivayet edilmektedir. Halk arasından bu makam “İbrahim Halilullah Makamı ve Dergah olarakta anılmaktadır. Mutevatir...

read more
Kazaz Pazarı ( Bedesten)
Kazaz Pazarı ( Bedesten)

Gümrük Hanı’nın güneyine bitişik olarak 1562 yılında inşa edilmiştir. 1740 tarihli Rızvan Ahmed Paşa Vakfiyesi’nde Bezzazistan adıyla geçen bu çarşının tamir ettirildiği yazılıdır. Çarşının, doğuda Han Önü Çarşısı’na açılan ana...

read more
Mevilidi Halil Cami
Mevilidi Halil Cami

Mevlidi Halil Camii, İbrahim Peygamber’in doğduğu mağaranın batısına bitişik olarak inşa edilmiştir. Harim kapısı üzerindeki kitabede caminin h. 1852 tarihinde Mahmut Oğlu Mahmut Ağa tarafından onarıldığı yazılıdır. Avlunun güney doğusundaki iki...

read more