Sipahi Pazarı
Sipahi Pazarı

Gümrük Hanı’nın batısına bitişik olarak inşa edilmiş, bir kapalı çarşıdır. Gümrük Han’ı ile aynı tarihte hana gelenlerin hayvanlarının barınması için yaptırılmış olduğu tahmin edilmektedir. 1997 yılında Şanlıurfa Valiliğince restore edilen...

read more
Nakipzade Medresesi
Nakipzade Medresesi

Ulu Cami doğusundaki Eyyubi Medresesi yerine inşa edilmiş olan bu medrese, kitabesine göre, H. 1196 (M. 1781) tarihinde Nakibzade Hacı İbrahim Efendi tarafından yaptırılmıştır. Eyvan ve odaların kuzey duvarında Firuz Bey Çeşmesi yer almaktadır...

read more
Eyyüb Peygamber Kuyusu
Eyyüb Peygamber Kuyusu

Şanlıurfa’nın 3 km. güneyinde bulunan Sabır Mağarasının doğusunda yer almaktadır. Eyyüb peygamber’in burada yer alan mağarada 7 yıl kaldıktan sonra muzdarip olduğu hastalık son safhalarına ulaşmış artık ubudiyetine halel getirmeye...

read more
Hüseyniye Çarşıları
Hüseyniye Çarşıları

Çadırcı Pazarı ile Kazancı Pazarı arasında, kuzey güney yönünde birbirine paralel olarak uzanan iki kapalı çarşıdır. Çarşı,1887 yılında Hartavizâde Hafız Muhammet Selim Efendinin oğlu Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır. İnşa edildiği yıllarda...

read more
Rızvaniye Medresesi
Rızvaniye Medresesi

Osmanlıların Rakka Valisi Rızvan Ahmet Paşa tarafından H. 1149 (M. 1736) tarihinde yaptırılmıştır. Rıdvaniye Camii avlusunu çevreleyen önleri revaklı odalardan meydana gelmiştir. İnşa malzemesi düzgün kesme taştır. Avlunun kuzey kenarı...

read more
Dabakhane Cami
Dabakhane Cami

Urfa Dabakhane Mahallesi’ndedir. İnşa kitabesi yoktur. Mevcut kitabeler onarım dönemlerine aittir. 1523 tarihinde adının geçmesi yapının bu tarihten önce yapıldığını göstermektedir. Balkon şeklindeki minbere duvar içersinden merdivenle...

read more
Yorgancı Sokak (994.Sokak)
Yorgancı Sokak (994.Sokak)

Şanlıurfa’nın tarihi ve mimari dokusunun önemli bir kısmını sokaklar oluşturur. Yüzlerce güzel ve tarihi sokaktan oluşan bu dokunun önemli bir kısmı bozulmadan günümüze ulaşmıştır. Bazalt taş döşeli bu sokaklarda taş evlerin cumbaları ve kabaltı...

read more
Ulu Cami
Ulu Cami

Şehir merkezindeki camilerin en eskilerindendir. “Kızıl Kilise” olarak ta bilinen eski bir kilisenin yerine inşa edilmiştir. İnşa kitabesi bulunmadığından, camiin ne zaman ve kimler tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. İslam...

read more
Hacı Kamil Hanı
Hacı Kamil Hanı

Haşimiye Meydanı civarında Gümrük Hanı’nın doğusundadır. Batıdaki giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre, 1239/1823 yılında Hacı Kâmil tarafından yaptırılmıştır. Düzgün kesme taşlardan yapılmış olan bu han, Urfa’daki Osmanlı hanlarının küçük...

read more
Narlı Ev
Narlı Ev

Bahçesindeki nar ağaçlarından ismini alan Narlı Ev, Şanlıurfa’nın geleneksel mimarisini yansıtan güzel örneklerden biridir. Mülkiyeti Şanlıurfa Kültür, Eğitim, Sanat ve Araştırma Vakfı’na (ŞURKAV) ait Bıçakçı Mahallesi’ndeki bu...

read more
Çift Mağara
Çift Mağara

Tarih, kültür ve turizm şehri olan Şanlıurfa’nın Damlacık dağları eteklerinde yer alan Çift Mağara, adını da hemen üst tarafında yer alan Çift Kubbe’den almaktadır. Günümüzde restoran ve kafeterya olarak kullanılmakta olan Çift Mağara...

read more
Bediüzzaman Saidi Nursi Makamı
Bediüzzaman Saidi Nursi Makamı

Yakın tarihimizin en önemli islam alimi olarak gösterilen Bediüzzaman Said Nursi; 21 Mart 1960 tarihinde yanındaki 3 talebesiyle Urfa’ya geldi. İpek Palas Otelinde yerleştirilen Bediüzzaman Said Nursi dönemin idaresi tarafından sürekli...

read more