Nakipzade Medresesi
Nakipzade Medresesi

Ulu Cami doğusundaki Eyyubi Medresesi yerine inşa edilmiş olan bu medrese, kitabesine göre, H. 1196 (M. 1781) tarihinde Nakibzade Hacı İbrahim Efendi tarafından yaptırılmıştır. Eyvan ve odaların kuzey duvarında Firuz Bey Çeşmesi yer almaktadır...

read more
Rızvaniye Medresesi
Rızvaniye Medresesi

Osmanlıların Rakka Valisi Rızvan Ahmet Paşa tarafından H. 1149 (M. 1736) tarihinde yaptırılmıştır. Rıdvaniye Camii avlusunu çevreleyen önleri revaklı odalardan meydana gelmiştir. İnşa malzemesi düzgün kesme taştır. Avlunun kuzey kenarı...

read more
Dabakhane Cami
Dabakhane Cami

Urfa Dabakhane Mahallesi’ndedir. İnşa kitabesi yoktur. Mevcut kitabeler onarım dönemlerine aittir. 1523 tarihinde adının geçmesi yapının bu tarihten önce yapıldığını göstermektedir. Balkon şeklindeki minbere duvar içersinden merdivenle...

read more
Ulu Cami
Ulu Cami

Şehir merkezindeki camilerin en eskilerindendir. “Kızıl Kilise” olarak ta bilinen eski bir kilisenin yerine inşa edilmiştir. İnşa kitabesi bulunmadığından, camiin ne zaman ve kimler tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. İslam...

read more
Kısas Şah Muhammet Türbesi
Kısas Şah Muhammet Türbesi

Şah Muhammed Hürzem (Harezm) beyle­rindendir. Eba Müslimi Horasani’nin Emevilerle olan ve kırk sene süren savaşında, Şah Muhammed, kardeşi Fatma Hatun ile birlikte Eba Müslim taraftarı olmuş ve bu savaşlara kırkbin askeriyle katılmıştır. Uzun...

read more
Şuayp Peygamber Mağarası
Şuayp Peygamber Mağarası

Halk arasındaki bir inanca göre, Şuayp Peygamber bu kentte yaşamıştır ve kent adını bu peygamberden almıştır. Kalıntılar arasındaki bir mağara “Şuayp peygamberin makamı” olarak ziyaret edilmektedir.

read more
Bediüzzaman Saidi Nursi Makamı
Bediüzzaman Saidi Nursi Makamı

Yakın tarihimizin en önemli islam alimi olarak gösterilen Bediüzzaman Said Nursi; 21 Mart 1960 tarihinde yanındaki 3 talebesiyle Urfa’ya geldi. İpek Palas Otelinde yerleştirilen Bediüzzaman Said Nursi dönemin idaresi tarafından sürekli...

read more
Çarmelik Cami
Çarmelik Cami

Büyükhan Köyünde, Çarmelik Kervan Sarayı’nın güneybatısında yer alır. Kesin inşa tarihi tam olarak bilinmeyen bu yapıdan Evliya Çelebi’nin söz etmiş olması 17. yüzyıl ortalarında mevcut olduğunu göstermektedir. Fevakni camilerden olan bu camii...

read more
Karakeçi Camii
Karakeçi Camii

Siverek ilçesi Camii Kebir Mahallesinde bulunan bu camii 1317 tarihinde yapıldığı bilinmektedir. Cami ve avlusu bazalt taştan, tek şerefeli minaresi ise yöreye özgü kireç taşından imar edilmiştir. Avluda sekizgen yapıda ahşap malzemeden yapılmış...

read more
Dabakhane Cami
Dabakhane Cami

Dabakhane deri tabaklanan yer demektir. Bu cami eskiden deri tabakhanelerinin bulunduğu Kelleçi Çayı civarında bulunduğundan muhtemelen bu isim verilmiştir. Bugünkü hanlar bölgesindedir. Kitabesine göre yapımı II. Selim dönemine, 1568 yılına...

read more
Halveti Tekkesi (Şeyh Saffet Tekkesi)
Halveti Tekkesi (Şeyh Saffet Tekkesi)

1890 tarihinde Şeyh Ramazan Şani İbni Hacı Gazi halife tarafından inşa ettirilmiştir. Daha sonra Şeyh Saffet Efendi tarafından tamir ettirilerek kuzey cephesine kendi adını taşıyan bir çeşme yaptırmıştır. Bundan dolayı da bu tekke halk arasında...

read more
Mevlevihane Camii
Mevlevihane Camii

Haşimiye Meydanı’nın doğusundadır. Kitabesi bulunmadığından inşa tarihi bilinmemektedir. 1153/1740 tarihli Rıdvan Ahmed Paşa Vakfiyesinde adının geçmesi yapının o tarihlerde mevcut olduğunu gösterir. 1896 tarihli salnamede “Mevlevihane” olarak...

read more