Hasan Padişah Camii
Hasan Padişah Camii

Akarbaşı mevkiindeki bu camii, eski bir tapınak üzerine XV. yüzyılın sonuna doğru Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından yaptırılmış olup onun ismini taşımaktadır. Camii; 1796, 1874 ve 1968 yıllarında onarım görmüştür. Minaresi ise, 1859...

read more
Şehabeddin Ahmet Türbesi

Ulu Cami haziresi içerisinde bulunan türbedir. İçerisinde, Nakşibendî tarikatının önderlerinden kabul edilen Mevlana Halidi Bağdadi’nin oğlu Şahabeddin Ahmet yatmaktadır. Genellikle Perşembe günü öğle namazından sonra ve Cuma günü Cuma namazından...

read more
Eyyübi Medresesi
Eyyübi Medresesi

Evliya Çelebi, Ulu Cami’nin doğusuna bitişik olan bu medreseden “Kızıl Cami Medresesi” olarak bahsetmektedir. Günümüze ulaşmamış olan bu medresenin kuzey duvarı ve bu duvar üzerinde yer alan kitabeli kapısı ayaktadır. Eyyubi neshisi ile yazılmış...

read more
Elyasa Peygamber Türbesi
Elyasa Peygamber Türbesi

Eyyub Nebi Köyü’nün kuzeyinde yer alan höyüğün güney eteğinde kendi ismiyle anılan caminin doğusundaki mezarlık içerisindedir. H. 1336/M. 1918 tarihli Diyarbakır Vilayet Salnamesi’nde türbe kubbesinin çinko ile kaplandığı kayıtlıdır. 1993–1997...

read more
Hüseyin Paşa Camii
Hüseyin Paşa Camii

Urfa Kara meydan mevkiindedir. Harim kapısı üzerindeki 1142/1729 tarihli kitabede camiin Ali Paşa tarafından onarıldığı yazılıdır. Yusufoğlu Darendeli Hüseyin Paşa 1141/1728 tarihli vakfiyesinde; “Medinei Ruha’da Kara Meydan nam mahalde bina ve...

read more
Pazar Cami ( Hoca Ahmet Camii)
Pazar Cami ( Hoca Ahmet Camii)

Urfa Haşimiye Meydanı’ndadır. İnşa kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Hacı Abdülfettah bin Şaban Vakfı’na ait 1038/1628, Rıdvan Ahmed Paşa Vakfı’na ait 1153/1740 tarihli vakfiyelerde ve 1238/ 1822...

read more
Eyüp Nebi Beldesi
Eyüp Nebi Beldesi

ŞanlıurfaMardin karayolu’nun 85. kilometresinden kuzeye sapan asfalt yolun 16. kilometresinden Eyyub Nebi Köyü’nde Eyyub Peygamber, Eyyub Peygamber’in hanımı Rahime Hatun ve Elyesa Peygamber’in mezarları bulunmaktadır. Bu...

read more
Eyyüp Nebi Türbesi
Eyyüp Nebi Türbesi

Şanlıurfa’ya 100 km. mesafede, Viranşehir ilçe sınırları içersindeki Eyyub Nebi Köyü’nde bulunan EYYUB Peygamber’in türbesi, köyün kuzey yönün­deki höyüğün güney eteğinde, kendi adıyla anılan caminin doğusundaki mezarlık...

read more
Buluntu Hacı Abdurrahman Türbesi
Buluntu Hacı Abdurrahman Türbesi

Şanlıurfa’nın yetiştirmiş olduğu son dönemin en büyük din âlimlerindendir. 1868 yılında Urfa’da doğmuştur.  Halk arasında “Buluntu Hoca” olarak anılmaktadır. Buluntu Hoca Efendi, Halil ür-Rahman Medresesi’nde uzun yıllar ders...

read more