Şeyh Abdurrahman Halis Efendi Konağı
Şeyh Abdurrahman Halis Efendi Konağı

Birecikli Şeyh Abdurrahman Halis Efendi tarafından 1900’lü yıllarda yaptırılan bu konak, Hamdi Öztürk Caddesi üzerindeki lise binasının bahçesinde yer alır. Kesme taştan iki katlı olarak inşa edilmiştir. Yapının orijinalinde ahşap olan kat arası...

read more
Çarmelik Cami
Çarmelik Cami

Büyükhan Köyünde, Çarmelik Kervan Sarayı’nın güneybatısında yer alır. Kesin inşa tarihi tam olarak bilinmeyen bu yapıdan Evliya Çelebi’nin söz etmiş olması 17. yüzyıl ortalarında mevcut olduğunu göstermektedir. Fevakni camilerden olan bu camii...

read more
Karakeçi Camii
Karakeçi Camii

Siverek ilçesi Camii Kebir Mahallesinde bulunan bu camii 1317 tarihinde yapıldığı bilinmektedir. Cami ve avlusu bazalt taştan, tek şerefeli minaresi ise yöreye özgü kireç taşından imar edilmiştir. Avluda sekizgen yapıda ahşap malzemeden yapılmış...

read more
Harran Kapısı
Harran Kapısı

Şanlıurfa’nın günümüze ulaşan en eski kapısıdır. “Bab elHarran” olarak da bilinen kapının güneye bakan yüzünde, sağda, V. yüzyılın başlarına ait Grekçe yazıt parçaları görünen duvar kalıntıları mevcuttur. Kapının kuzeye bakan...

read more
Soğmatar Pagnon Mağarası
Soğmatar Pagnon Mağarası

Soğmatar antik kentinde 20. yüzyılın başlarında Fransa’nın Bağdat Konsolosu Pognon (Ponyon) tarafından keşfedilerek bilim dünyasına sunulan ve bundan dolayı Pognon adıyla tanınan tapınak mağaradır. Bu mağara, Soğmatar Höyüğünün (kale) yaklaşık...

read more
Kızılkoyun Kaya Mezarlığı
Kızılkoyun Kaya Mezarlığı

Kaya mezarları, genellikle üçbeş basamak mer­divenle inilen, kayaya oyulmuş 3×3 m. genişliğinde kare planlı mezar odası ve duvarlarındaki arkosoli­umlardan oluşmuştur. İçersine ölünün yatırıldığı ve mezarın büyüklüğüne göre sayıları 1 ila 10...

read more
Hekimdede Sokak
Hekimdede Sokak

Şanlıurfa’nın tarihi ve mimari dokusunun önemli bir kısmını sokaklar oluşturur. Yüzlerce güzel ve tarihi sokaktan oluşan bu dokunun önemli bir kısmı bozulmadan günümüze ulaşmıştır. Bazalt taş döşeli bu sokaklarda taş evlerin cumbaları ve kabaltı...

read more
Arabi Cami Sokağı

Kale boynu Mahallesindeki Osmanlı Dönemine ait bu sokak bazalt parke taş döşeli olup sokağın sağında ve solunda yer alan tarihi evlerin düzgün kesme taş duvarları ile sınırlanmıştır. 1743 tarihli Arabi Camii minaresi ve caminin batısında bulunan...

read more
Hasan Padişah Camii
Hasan Padişah Camii

Akarbaşı mevkiindeki bu camii, eski bir tapınak üzerine XV. yüzyılın sonuna doğru Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından yaptırılmış olup onun ismini taşımaktadır. Camii; 1796, 1874 ve 1968 yıllarında onarım görmüştür. Minaresi ise, 1859...

read more
Mevlevihane Camii
Mevlevihane Camii

Haşimiye Meydanı’nın doğusundadır. Kitabesi bulunmadığından inşa tarihi bilinmemektedir. 1153/1740 tarihli Rıdvan Ahmed Paşa Vakfiyesinde adının geçmesi yapının o tarihlerde mevcut olduğunu gösterir. 1896 tarihli salnamede “Mevlevihane” olarak...

read more