Eski Kız Meslek Lisesi
Eski Kız Meslek Lisesi

Atatürk Bulvarı üzerindedir. Cumhuriyet dönemi ilk betonarme yapılarından olup 1939 yılında İnönü İlkokulu olarak yapılmıştır. Daha sonra 1979 yılına kadar Kız Sanat Enstitüsü (Kız Meslek Lisesi) olarak kullanılmıştır. 1980–2000 arası Orduevi...

read more
Şehabeddin Ahmet Türbesi

Ulu Cami haziresi içerisinde bulunan türbedir. İçerisinde, Nakşibendî tarikatının önderlerinden kabul edilen Mevlana Halidi Bağdadi’nin oğlu Şahabeddin Ahmet yatmaktadır. Genellikle Perşembe günü öğle namazından sonra ve Cuma günü Cuma namazından...

read more
Eyyübi Medresesi
Eyyübi Medresesi

Evliya Çelebi, Ulu Cami’nin doğusuna bitişik olan bu medreseden “Kızıl Cami Medresesi” olarak bahsetmektedir. Günümüze ulaşmamış olan bu medresenin kuzey duvarı ve bu duvar üzerinde yer alan kitabeli kapısı ayaktadır. Eyyubi neshisi ile yazılmış...

read more
Çarmelik Cami
Çarmelik Cami

Büyükhan Köyünde, Çarmelik Kervan Sarayı’nın güneybatısında yer alır. Kesin inşa tarihi tam olarak bilinmeyen bu yapıdan Evliya Çelebi’nin söz etmiş olması 17. yüzyıl ortalarında mevcut olduğunu göstermektedir. Fevakni camilerden olan bu camii...

read more
Karakeçi Camii
Karakeçi Camii

Siverek ilçesi Camii Kebir Mahallesinde bulunan bu camii 1317 tarihinde yapıldığı bilinmektedir. Cami ve avlusu bazalt taştan, tek şerefeli minaresi ise yöreye özgü kireç taşından imar edilmiştir. Avluda sekizgen yapıda ahşap malzemeden yapılmış...

read more
Elyasa Peygamber Türbesi
Elyasa Peygamber Türbesi

Eyyub Nebi Köyü’nün kuzeyinde yer alan höyüğün güney eteğinde kendi ismiyle anılan caminin doğusundaki mezarlık içerisindedir. H. 1336/M. 1918 tarihli Diyarbakır Vilayet Salnamesi’nde türbe kubbesinin çinko ile kaplandığı kayıtlıdır. 1993–1997...

read more
Çiftkubbe
Çiftkubbe

Urfa Kalesi’nin doğusundaki tepededir. Dört paye üzerine oturan ve üzeri kubbe ile örtülü yan yana iki türbe’den (kümbet) dolayı bu isim verilmiştir. Eyyubiler dönemine ait olduğu sanılan bu türbelerin esas inşa tarihi bilinmemektedir. Baldaken...

read more
Hüseyin Paşa Camii
Hüseyin Paşa Camii

Urfa Kara meydan mevkiindedir. Harim kapısı üzerindeki 1142/1729 tarihli kitabede camiin Ali Paşa tarafından onarıldığı yazılıdır. Yusufoğlu Darendeli Hüseyin Paşa 1141/1728 tarihli vakfiyesinde; “Medinei Ruha’da Kara Meydan nam mahalde bina ve...

read more
Gap Arena Stadyumu

Temeli 1992 yılında atılmış, 2009 yılında hizmete girmiştir. Şanlıurfa GAP Arena Stadyumu, Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi kapsamında, GSGM tarafından inşa ettirilen tam olimpik bir stadyumdur. Koltuk kapasitesi 28 bin 965’dir...

read more
Eski Arasa Hamamı
Eski Arasa Hamamı

İsotçu pazarı mevkiindedir. Kitabesi bulunmayan ve inşa tarihi bilinmeyen bu hamamın adının Evliya Çelebi Seyahatnamesinde geçmesi, yapının 17. Yüzyıldan önce inşa edilmiş olduğunu göstermektedir. Soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümünden oluşan...

read more
Eyüp Nebi Beldesi
Eyüp Nebi Beldesi

ŞanlıurfaMardin karayolu’nun 85. kilometresinden kuzeye sapan asfalt yolun 16. kilometresinden Eyyub Nebi Köyü’nde Eyyub Peygamber, Eyyub Peygamber’in hanımı Rahime Hatun ve Elyesa Peygamber’in mezarları bulunmaktadır. Bu...

read more